Σήμερα γιορτάζουν… 11/8

Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου

Γιορτάζουν: Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος