Από την 1η Μαΐου οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο

Από την 1 Μαΐου 2018 θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο, όπως αναφέρει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Σύμφωνα με την τροπολογία οι πλειστηριασμοί για οφειλές προς το Δημόσιο δεν θα γίνονται πλέον στη βάση του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, αλλά με βάση όσα προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται με τιμή εκκίνησης την εμπορική αξία, η οποία θα προσδιορίζεται βάση εκτίμησης ειδικού εκτιμητή και όχι με βάση την αντικειμενική αξία όπως γινόταν μέχρι πρότινος.

 

Ειδικότερα, με την τροπολογία αυξάνεται ο χρόνος κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων σε 40 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, από 3 και 20 ημέρες αντίστοιχαπου ισχύει σήμερα, για λόγους εναρμόνισης με τον νέο χρόνο κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων.

Επίσης καταργούνται αναχρονιστικές διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως τοιχοκόλληση και δημοσίευση σε εφημερίδα και εισάγεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης των περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών στο δικτυακό τόπο του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα πρότυπα της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι πλειστηριασμοί που έχουν προγραμματιστεί για διενέργεια σε φυσικό χώρο έως και τις 30 Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα. Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν μέχρι την υπογραφή της υπουργικής απόφασης που θα ορίζει ότι τα ακίνητα εκπλειστηριάζονται στην εμπορική αξία, θα ισχύει η εμπορική αξία ως πρώτη τιμή προσφοράς.

Όπως ξεκαθαρίζεται στην τροπολογία η ικανοποίηση του Δημοσίου από το προϊόν του πλειστηριασμού θα γίνεται με την κατάταξη που προβλέπεται από τον Κώδικα.Συγκεκριμένα,τροποποιείται η διάταξη σχετικά με την κατάταξη του Δημοσίου σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακίνητου κατά οφειλέτη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή του πτωχευτικού κώδικα, έτσι ώστε να προηγούνται οι εργαζόμενοι για την καταβολή σε αυτούς έως 6 μηνών μισθών. Αυτό συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, καθώς βάση κατάταξης οι ιδιώτες πιστωτές θα προηγούνται του Δημοσίου στην ικανοποίηση των αξιώσεων τους.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Μαΐου καθώς έως τότε θα έχουν αναθεωρηθεί οι αντικειμενικές τιμές σε όλη τη χώρα και οι τιμές ζώνης θα έχουν προσαρμοσθεί στις εμπορικές αξίες.

Διαβάστε όλη την τροπολογία εδώ