Γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 29 Νοεμβρίου!

Αγίου Φαίδρου μάρτυρος, Αγίου Φιλουμένου

Γιορτάζουν:

Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη
Αγίου Φαίδρου μάρτυρος, Αγίου Φιλουμένου

 

babyradio.gr