Η ΑΑΔΕ επιστρέφει μέσο φόρο 258 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θέλοντας να επιβραβεύσει όσους εγκαίρως ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους και έχουν υποβάλει ήδη φορολογική δήλωση, εξέδωσε ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωμής μέσω τραπεζών, για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016. Να σημειωθεί πως αν και απέχουμε δύο εβδομάδες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων έχουν μπει στο Taxisnet λιγότερες από τις μισές δηλώσεις.

Από τις 2.842.485 δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα οι 462.152 είναι πιστωτικές (το 16,26% του συνόλου) και αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου 150 εκατ. ευρώ περίπου.

Η πληρωμή φόρου μέσω των τραπεζών που δρομολογεί η ΑΑΔΕ αφορά σε 99.905 δικαιούχους επιστροφής, με συνολικό ποσό πληρωμής 27,8 εκατ. ευρώ. Δηλαδή θα πιστωθεί ένα μέσο ποσό 258 ευρώ ανά δικαιούχο, στο 23% των υφιστάμενων δικαιούχων επιστροφής φόρου.

Η εντολή πληρωμής αφορά σε φορολογούμενους, οι οποίοι υπέβαλλαν οριστικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 μέχρι τις 21/05/2017, με αποτέλεσμα εκκαθάρισης πιστωτικό και κατά τον έλεγχο βρέθηκαν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στους φορολογούμενους που δήλωσαν τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στο έντυπο Ε1, το ποσό επιστροφής θα πιστωθεί στις 16/06/2017, ενώ για τους φορολογούμενους, που δεν διαθέτουν λογαριασμό ή βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του IBAN, που δήλωσαν, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο από τις 23/06/2017, με την προσκόμιση στην αναγραφόμενη τράπεζα της ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος, η οποία είναι ενσωματωμένη στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, που έχει εκδοθεί για το φορολογικό έτος 2016.

πηγη:www.cnn.gr