Ποιοι και γιατί κινδυνεύουν να χάσουν τις ρυθμίσεις στην Εφορία

Να χάσουν μαζικά την πολύτιμη ρύθμιση των 100 δόσεων κινδυνεύουν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις από το νέο έτος. Ο λόγος; Βάσει μνημονιακής υποχρέωσης που έχει ήδη ψηφιστεί, η Εφορία αυστηροποιεί τις προϋποθέσεις διατήρησης των ρυθμίσεων.

Το ζήτημα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν δίνεται η ηλεκτρονική δυνατότητα στους φορολογουμένους να ρυθμίσουν εμπρόθεσμα οφειλές που δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμες. Αν το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν προχωρήσουν στη συγκεκριμένη διορθωτική κίνηση, τότε ο αριθμός των οφειλετών του Δημοσίου θα εκτοξευτεί και θα βρεθούν πολύ περισσότεροι αντιμέτωποι με τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με όσα έχουν ψηφιστεί από τον Μάιο του 2016, οπότε και έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου ελληνικού προγράμματος, σταδιακά οι φορολογούμενοι θα αντιμετωπίζουν όλο και πιο αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να διατηρήσουν τις ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης οφειλών.

Παράδειγμα

– Τι ισχύει σήμερα: Πιο συγκεκριμένα, σήμερα ένας φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με βάση τη ρύθμιση των 100 δόσεων ή την πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων διατηρεί τη ρύθμιση εφόσον εξοφλεί ή ρυθμίσει νέες φορολογικές οφειλές έως και 15 ημέρες μετά τη λήξη τους. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει παλαιότερους φόρους με τη ρύθμιση των 100 δόσεων και καλείται να πληρώσει συνολικό ΕΝΦΙΑ 500 ευρώ, με την πρώτη δόση τον περασμένο Σεπτέμβριο, θα πρέπει να εξοφλεί κάθε δόση του ΕΝΦΙΑ με καθυστέρηση το πολύ 15 ημερών ή να ρυθμίσει τον ΕΝΦΙΑ με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων μέχρι και 15 ημέρες μετά τη λήξη της δόσης (μπορεί να ρυθμιστεί όλο το ποσό του ΕΝΦΙΑ ανά πάσα στιγμή). Για τις οφειλές που λήγουν, η αίτηση για τη ρύθμιση γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Τaxisnet, χωρίς να ταλαιπωρούνται οι φορολογούμενοι. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων και όλο το ποσό που έχει ρυθμίσει με αυτήν, καθώς και οι προσαυξήσεις που γλύτωσε καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές άμεσα.

– Τι θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Από το νέο έτος τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο για τους φορολογουμένους που έχουν ρυθμίσει οφειλές. Για να διατηρήσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης, θα πρέπει είτε να ρυθμίζουν τις νέες φορολογικές οφειλές πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες είτε να τις εξοφλούν εμπρόθεσμα. Δηλαδή ο φορολογούμενος που παραπάνω παραδείγματος θα πρέπει, προκειμένου να διατηρήσει τις 100 δόσεις, είτε να πληρώσει την πέμπτη και τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ έως τις 31 Ιανουαρίου που λήγει είτε να τη ρυθμίσει έως τις 31 Ιανουαρίου με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Αν καθυστερήσει έστω και μία ημέρα, η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται.

Χειρόγραφη αίτηση

Μόνο που δεν έχουν οι φορολογούμενοι τη δυνατότητα να ρυθμίσουν εμπρόθεσμα τις νέες φορολογικές τους οφειλές μέσω του Τaxisnet. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα να επισκεφθούν αυτοπροσώπως την Εφορία και να υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση ρύθμισης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αν αυτό δεν διορθωθεί, δηλαδή αν δεν δοθεί η δυνατότητα στους φορολογουμένους να υποβάλουν αιτήσεις μέσω Διαδικτύου για τμηματική εξόφληση οφειλών που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, τότε τις τελευταίες ημέρες του έτους, όπως τονίζουν έμπειροι φοροτεχνικοί, θα δούμε στις Εφορίες σκηνές απείρου κάλλους. Χιλιάδες φορολογούμενοι θα σπεύσουν στις Εφορίες για να υποβάλουν χειρόγραφες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, όπως την τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ.

Από το υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν δώσει ακόμη εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο δεν ανοίγουν την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη ρύθμιση των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πρόκειται, άλλωστε, για κάτι που προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία. Αυτό το οποίο λένε ανεπισήμως είναι ότι, αν δοθεί με ευκολία η δυνατότητα στους φορολογουμένους να ρυθμίζουν και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε θα υποστούν πλήγμα τα φορολογικά έσοδα, καθώς πολλοί θα καταφύγουν σε αυτήν τη διευκόλυνση. Έτσι, επιλέγουν, δυστυχώς για τους φορολογουμένους, την ταλαιπωρία των τελευταίων.

Τι ισχύει σήμερα

Ρύθμιση οφειλών μόνο σε έως 12 ή 24  δόσεις

Οι φορολογούμενοι που αδυνατούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους οφειλές έχουν τη δυνατότητα να τις ρυθμίσουν τμηματικά, αλλά μόνο σε έως 12 δόσεις (εφόσον πρόκειται για τακτικές οφειλές) ή έως 24 δόσεις (εφόσον πρόκειται για έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως ο φόρος κληρονομιάς). Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aade.gr/polites/aitese-rythmises-opheilon . Η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων γίνεται σε τράπεζες και τα ταχυδρομεία με τη χρήση μοναδικού ανά ρυθμισμένη οφειλή κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Για την καταβολή των δόσεων της πάγιας ρύθμισης απαιτείται και η πάγια εντολή πληρωμής προς την τράπεζα. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση του οφειλέτη με προσαύξηση 15% επί του ποσού της δόσεις. Η καθυστέρηση δόσης μπορεί, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, να συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, θα πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώσει την πρώτη δόση της ρύθμισης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης στο Τaxisnet.

Πηγή: capital