Σήμερα γιορτάζουν… 10/8

Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων

 

Γιορτάζουν: Ήρων, Ηρωνία, ΗρώΛαυρέντιος, Λαυρέντης, Λαυρεντία, Λώρα,

Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα