Όλα τα νέα κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος

Αλλαγές στα κριτήρια του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου προωθεί η κυβέρνηση, κάνοντας ταυτόχρονα ένα καλό «ξεσκαρτάρισμα» στους 680.000 δικαιούχους. Εκτός ΚΟΤ, λοιπόν, αναμένεται να βρεθούν όσοι έχουν μεγάλες καταθέσεις, ακριβά αυτοκίνητα, πολλά ακίνητα κ.τ.λ.

Μεταξύ άλλων, δημιουργούνται δύο κατηγορίες δικαιούχων: H πρώτη αφορά όσους πληρούν τα κριτήρια Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και η δεύτερη τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Παράλληλα, με το νέο σύστημα, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές θα έχουν πλέον έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα περί το 70%, από 30%-35% που είχαν με το ισχύον σύστημα. Την ίδια ώρα, το ΥΠΕΝ έκανε γνωστό πως αναμένεται να διατεθούν 10 εκατ. ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, προκειμένου με το ποσό αυτό να γίνονται οι επανασυνδέσεις ρεύματος σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Εισάγονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αξίας ακίνητης περιουσίας, ώστε να δικαιούνται την έκπτωση μόνο οι πολίτες με πραγματική ανάγκη. Υπολογίζονται εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία δεν θα αφορούν μόνον το φορολογητέο εισόδημα αλλά και όλα τα αφορολόγητα ή αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα. Ετσι, αποκλείονται περιπτώσεις, όπως βίλες εκατοντάδων τετραγωνικών σε «ακριβές» περιοχές, οι ιδιοκτήτες των οποίων διαθέτουν υπερπολυτελή αυτοκίνητα και εισόδημα από καταθέσεις εξωτερικού, αλλά εμφανίζουν χαμηλό εισόδημα και είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο.

2.Με βάση εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία δεν θα αφορούν μόνον το φορολογητέο εισόδημα, αλλά και όλα τα αφορολόγητα ή αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, δημιουργούνται δύο βασικές κατηγορίες δικαιούχων.

● Η πρώτη θα περιλαμβάνει όσους πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα δικαιούνται διπλάσια έκπτωση στα τιμολόγιά τους από αυτήν που λαμβάνουν σήμερα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά της χώρας.

● Η δεύτερη θα περιλαμβάνει νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, με βάση τα όρια που ισχύουν και σήμερα για τους δικαιούχους ΚΟΤ, με μικρές διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του κόστους. Η κατηγορία αυτή θα δικαιούται την ίδια έκπτωση που λαμβάνει και σήμερα.

3.Καταργείται η απένταξη από το ΚΟΤ σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης έως και 10% ανά κατηγορία. Με το νέο πλαίσιο, οι ευπαθείς ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

4.Για να αντιμετωπιστεί η καταχρηστική ένταξη ευκατάστατων οικογενειών στο ΚΟΤ (σ.σ.: που γίνεται μέσω της αλλαγής του δικαιούχου του μετρητή), θα προσμετρώνται πλέον τα εισοδήματα και η περιουσία όλων των ατόμων του νοικοκυριού που φιλοξενούνται από τον κύριο δικαιούχο. Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται περιπτώσεις όπως βίλες, όπου ο δικαιούχος δηλώνει φιλοξενούμενος στο ακίνητο και ο ίδιος εμφανίζει χαμηλό εισόδημα ή δηλώνει φιλοξενούμενος σε μέρος της κατοικίας (π.χ. 30 τετραγωνικά), αλλά με τεράστια κατανάλωση (7.000-8.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο), ή δικαιούχοι που δηλώνουν ακίνητο λίγων τετραγωνικών (π.χ. 50 τετραγωνικά), αλλά είτε είναι κατά πολύ μεγαλύτερο είτε μέσω της ίδιας παροχής ηλεκτροδοτείται τριώροφο ή τετραώροφο κτίσμα.

5.Για τους πολύτεκνους που θα επωφελούνται από το ΚΟΤ θα ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνονται δύο πράγματα:

● Καταργείται το τιμολόγιο πολυτέκνων της ΔΕΗ, στο οποίο εντάσσονταν όλες οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τις εκπτώσεις του ΚΟΤ και ιδιαίτερα εύποροι πολίτες.

● Τις εκπτώσεις αυτές μπορούν πλέον να διεκδικούν πολίτες και από ιδιώτες προμηθευτές, στους οποίους δεν ίσχυε ως τώρα η συγκεκριμένη κατηγορία ΚΟΤ.

Από το υφιστάμενο σύστημα για το ΚΟΤ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

• Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του/της δικαιούχου.

• Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου.

• Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.

• Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου.

Επανασύνδεση

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «για να γίνει επανασύνδεση σύνδεσης, μετά από διακοπή για οφειλές, ειδικά οι δικαιούχοι του ΚΟΤ πρέπει να εξοφλήσουν τουλάχιστον το 15% της οφειλής και να ρυθμίσουν την εξόφληση του υπολοίπου το πολύ σε 12 δόσεις. Αυτό προφανώς είναι συχνά αδύνατο για νοικοκυριά με μηδενικό ή ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα».

Ετσι, προωθείται, μέσω της εφάπαξ καταβολής 10 εκατ. ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2017, η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα, που είχαν αποσυνδεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Διαχειριστής του λογαριασμού θα είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο καθορισμός των δικαιούχων, τα κριτήρια, το ύψος, η κατανομή του ποσού, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες διάθεσης και ελέγχου της ενίσχυσης θα περιγραφούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών. Παράλληλα, το ΥΠΕΝ προσδοκά πως αναμένεται να καλυφθούν πάνω από τα ¾ των περιπτώσεων, «καθώς μέχρι σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προχωρήσει σε αποκοπές ρεύματος 1.092 δικαιούχων ΚΟΤ, με συνολικές οφειλές περί τα 13,3 εκατ. ευρώ. Αρα τα αρχικά κεφάλαια του ταμείου επαρκούν για να καλύψουν πάνω από το 75% του ποσού».

Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποκαταστήσουν τη σύνδεσή τους και στη συνέχεια:

• είτε να ενταχθούν στο νέο ΚΟΤ, που προβλέπει 70% για αυτές τις κατηγορίες

• είτε να αναζητήσουν τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας τον νέο θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση της ΡΑΕ προέβλεπε, μεταξύ άλλων, εκπτώσεις από 22% έως και 83% στα τιμολόγια ρεύματος, αλλά και γενναιόδωρες προτάσεις για τους δικαιούχους του ΚΟΤ. Ωστόσο, η Υπουργική Απόφαση που αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να κατατεθεί θα καθορίσει τι τελικά «υιοθέτησε» το ΥΠΕΝ.

 

www.madata.gr​